Kontakt

 • Gnist Consulting AS
 • C.J. Hambros plass 5
 • 0164 Oslo
 • post@gnist.as
 • +47 93 04 30 79

Har du lyst til å jobbe hos oss eller høre mer om hvordan vi jobber og hva vi kan tilby?

Ta kontakt med daglig leder Ellen-Marie Bjerknes Nygård på 93 04 30 79 eller ellen-marie@gnist.as.

Gjennom nysgjerrighet, 
frihet 
og lidenskap skaper
 vi fremtiden

Vi er et selskap med mennesker som bryr seg 
om de resultatene vi skaper, om fotavtrykket 
vi setter og om menneskene vi møter.

Tjenester

Først og fremst er vi nysgjerrige problemløsere. Dernest er vi rådgivere som er lidenskapelig opptatt av mulighetene som teknologi gir samfunnet vårt. Vårt team består av erfarne teknologirådgivere som brenner for å bruke seg selv og sin kunnskap til å gjøre en forskjell for kundene våre.

Vi skal være fremst på teknologiledelse og leverer tjenester innenfor områdene av prosjekt - og programledelse, IT transformasjonsledelse, og smidig coaching.

 • Prosjekt- og programledelse

  Vi tror på fordelen smidige rammeverk gir prosjektgjennomføring. Samtidig er vi opptatt av å finne den rette metodikken for den spesifikke oppgaven. Våre rådgivere har erfaring fra store og små prosjekter med ulike smidige rammeverk og vi vet at det også her finnes fallgruver som må unngås.

  For oss i Gnist, så handler smidig først og fremst om å sette seg i stand til å tilpasse seg kundens behov, om kontinuerlig forbedring og evnen til å tilpasse seg en hverdag i endring. Kontinuerlig forbedring vil alltid være i fokus dersom du jobber med en teknologirådgiver fra Gnist.

  Våre teknologirådgivere både forstår og brenner for teknologi og teknologitrender. God teknisk innsikt styrker en prosjektleder. Det setter oss i stand til å forstå hvordan riktig bruk av teknologi kan gi resultater for våre kunder. Våre prosjektledere kommuniserer like godt med utviklere og arkitekter som med prosjekteiere og styringsgrupper.

  I Gnist tilbyr vi rene prosjekt- og programledere, men vi tilbyr også roller som teknisk prosjektledere, team ledere og/eller Scrum Master. Våre prosjektledere er sertifisert på Prince2 og har de klassiske prosjektstyringsrammeverkene som bakgrunn, men vårt fokus ligger primært på «nyere» rammeverk som SAFe, ITPP og Prince2 Agile. Derfor er de fleste hos oss også sertifisert på SAFe.

 • IT transformasjonsledelse

  I den digitale tidsalder er en organisasjons evne til å tilpasse og endre seg i takt med markedet kritisk for å lykkes. Flere og flere organisasjoner ser verdien i å bli en mer smidig organisasjon, men har ofte utfordringer med å få grep om hvordan veien til smidig blir til. Våre teknologirådgivere bistår organisasjoner i å gradvis omfavne en organisasjonskultur bygget på fleksibilitet, samarbeid og selvorganiserende team. Også prosesser, teknologi og arkitektur må være tilrettelagt for å levere verdi raskt.

  En organisasjons smidige reise er unik. Nåsituasjonen, ambisjonsnivået og verdien en ønsker å realisere varierer. Vi hjelper med å tilpasse denne reisen, og bringer inn beste praksis basert på erfaringer. Vi bruker industrirammeverk som SAFe, LeSS og Spotify og åpne standarder som Agile modenhetsmatrise (DevOps Agile Skills Association) og DevOps transformasjonsmodell (OpenGroup) som vår verktøykasse.

 • Smidig coaching

  Våre teknologirådgivere bistår kundene våre på to nivåer av smidig coaching:

  • En teamfasilitator (Scrum Master/Kanban Coach/prosessdriver) arbeider direkte med ett eller flere team. Hun fasiliterer smidige seremonier og forbedring av arbeidsprosesser og har som mål å skape autonome, høypresterende team.
  • En smidig coach bistår organisasjonen med å se helhet i den smidige transformasjonen og leder det strategiske arbeidet fra et selskapsperspektiv. Han fasiliterer og coacher både team, mellomledelse og toppledelse. Målet er å bringe forretning, utvikling og drift tettere sammen for å sikre at organisasjonen oppnår verdi i den takten som kreves av markedet, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

  Mange av våre teknologirådgivere er sertifiserte innenfor de smidige rammeverkene Scrum, Lean og SAFe, samt som smidige coacher.

Om oss

Gnist er et nisje konsulentselskap som ble etablert våren 2019. Vi er en uavhengig rådgiver uten bindinger til andre.

Vi er opptatt av hele mennesket og er overbevist om at vi alle presterer best profesjonelt når vi har det bra og får tilstrekkelig med utfordringer. Vår visjon er å skape drømmearbeidsplassen for våre ansatte ved å bygge selskapet på frihet, nysgjerrighet og lidenskap. Gnist er et mangfoldig selskap fordi vi vet at dette både skaper en formidabel arbeidsplass i tillegg til at det gir de beste resultatene.

Vi skal være fremst på teknologiledelse. I den digitale tidsalder så er det først og fremst kunnskap om bruk av teknologi for å levere verdi som er nøkkelen til å lykkes. Våre teknologirådgivere har sterk forretnings- og teknologiforståelse og jobber i grensesnittet mellom mennesker, prosess og teknologi. Vi har lang erfaring fra både tradisjonell prosjekt- og programledelse og fra smidige leveranser/organisasjoner, kontinuerlige leveranser og produktutvikling.

Vi bryr oss. Vi setter av 1 % av vår omsetning til en hjertesak som de ansatte er med på å bestemme.

Våre verdier – vår identitet

Frihet: Sterke relasjoner er bygget på tillit. I Gnist er gjensidig tillit og åpenhet mellom ansatte, kunder og partnere fundamentet som selskapet er bygget på. Gjennom tillit kommer frihet og i Gnist har hver enkelt frihet til å gjøre egne vurderinger, ta beslutninger og realisere sine drømmer.

Nysgjerrighet: Vi setter nysgjerrighet veldig høyt, både fra et faglig og et menneskelig perspektiv. For oss betyr dette at vi utfordrer det etablerte og er nysgjerrige på nye måter å jobbe på. Samtidig er vi nysgjerrige på menneskene vi jobber med og ønsker å forstå hva som er viktig for hver enkelt. I Gnist lever vi etter prinsippet om livslang læring. Det du kan og forstår i dag er ikke nødvendigvis lenger slik i morgen. Gjennom å være nysgjerrige og stille de gode spørsmålene lærer vi noe nytt hver dag.

Lidenskap: Vi er lidenskapelig opptatt av faget vårt og brenner for det vi driver med. Dette gir oss glede og et ekstra gir i hverdagen. Lidenskap betyr også at vi bryr oss om hverandre og om omgivelsene våre. I Gnist er vi opptatt av at hele mennesket skal trives og ha det bra.

Ellen-Marie Bjerknes Nygård

Teknologirådgiver, medgründer
og daglig leder

Ellen-Marie er en erfaren leder, prosjektleder og rådgiver med bakgrunn fra globale konsulentselskaper som Capgemini og PwC. Ellen-Marie er markedsføreren som startet sin karriere med software testing.

Hun brenner for mangfoldige arbeidsplasser og for å skape høypresterende team hvor hver enkelt oppnår sitt fulle potensial. Det krever mot å vise hele seg selv på godt og vondt, men når man lykkes med det er det utrolig kraftfullt.

Med tre små under 4 år går fritiden med til å utvikle et bredt repertoar av barnesanger og gøyale mimeleker.

Marley K. Singarajah

Teknologirådgiver og medgründer
lipsum!

Marley har bred erfaring og teknisk kompetanse innen applikasjonsutvikling og forvaltning gjennom en rekke ulike roller. Hun bruker denne erfaringen til å bistå organisasjoner med sine IT transformasjonsreiser.

Marley brenner for teknologi og potensialet som ligger i dette for både samfunn og omgivelser. Marley mener at DevOps og smidig er nøkkelen til å lykkes med å maksimere verdi i den digitale tidsalder.

På fritiden slapper hun av med gaming og musikk, og funderer over hvordan hun kan være med å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted.

Petter Enes

Teknologirådgiver og medgründer
lipsum!

Petter er en erfaren prosjektleder med teknisk bakgrunn som utvikler og Scrum Master. Han har lang erfaring fra prosjekter med utvikling av skreddersydde IT-løsninger i komplekse omgivelser.

Petter brenner for å skape gode løsninger gjennom kryssfunksjonelle team i tett samarbeid med kunde og sluttbruker. Han er smidig entusiast og mener at smidige prinsipper og rammeverk legger det beste grunnlaget for å lykkes med IT-løsninger.

En aktiv fritid er viktig for Petter og han bruker mye av tiden på å utforske verden sammen med sine to barn.

Thomas Lundbye

Teknologirådgiver
lipsum!

Thomas er en erfaren prosjektleder med bakgrunn som systemutvikler. Han har bekledd en rekke ulike roller i løpet av sin karriere og har lang erfaring innen utvikling av skreddersydde IT-systemer og leveranseprosjekter.

Thomas brenner ikke bare for å levere, men for å levere det som faktisk gir verdi for kunden. Han mener dette best gjøres ved hjelp av et godt samarbeid og en pragmatisk tilnærming.

På fritiden er Thomas en kløpper i quiz, selv om livet som småbarnsfar nå setter sine begrensninger.

Silvia Rasmusson

Teknologirådgiver
lipsum!

Silvia er en senior prosjektleder med erfaring fra retail, bank/finans og telekom. For å sikre de beste løsningene er hun opptatt av å forstå forretningsprosessene, og å løfte frem kundens behov fremfor å fokusere kun på krav.

Det å etablere et godt og inkluderende miljø i sine team er viktig for Silvia. Silvia brenner for å bidra til at individer samarbeider godt og spiller hverandre gode – både for å maksimere teamets prestasjon, men også for å ha det gøy på veien.

Silvia er glad i å være aktiv på fritiden. Å trene, og da helst ute i naturen, gir henne den energien som trengs i et ellers travelt liv med to små barn.

Cecilia Sjølin

Teknologirådgiver
lipsum!

Cecilia har solid erfaring og kompetanse innen systemutvikling, teamledelse og smidig coaching. Hun har erfaring med coaching og teamledelse av så vel lokale, samlokaliserte team som distribuerte, globale team.

Cecilia brenner for å løse problemer og drive utviklingen av morgendagens IT-løsninger. Hun er smidig og DevOps entusiast og tror på at de beste løsningene oppnås gjennom tett samarbeid mellom kunde, sluttbruker og det kryssfunksjonelle teamet.

Cecilia er glad i sport og mye av fritiden tilbringes med familien, oftest med en eller annen idrettsaktivitet.

Niclas Domack

Teknologirådgiver
lipsum!

Niclas er en teknisk allrounder. Han startet sin karriere med systemadministrasjon og databasenær utvikling, via systemintegrasjon og telekom billing, til å etter hvert jobbe i kryssfunksjonelle team innen bank, som fullstackutvikler, Scrum Master og teamleder.

Niclas brenner for alt som gjør at team kan jobbe bedre sammen - teamkultur, kommunikasjon og servant leadership.

Når han ikke jobber med systemutvikling, liker han seg best ute på havet - i seilbåt.

Kristian Gravdal

Teknologirådgiver
lipsum!

Kristian er en erfaren teknolog og leder med lang erfaring innen digital omstilling, prosjektstyring og teknologiledelse. Han har en unik kombinasjon av et strategisk tankesett og blikk, samtidig som han er hands-on og en gjennomfører.

Kristian brenner for å skape tilpasningsdyktige organisasjoner og løsninger som flytter virksomheter inn i en brukerfokusert og effektiv fremtid.

Fritiden går med til aktiviteter med barna, styre og stell i et idrettslag samt fotball på tv for å få en avkobling fra alt annet.

Ida Helen Fosse Johansen

Teknologirådgiver
lipsum!

Ida har lang erfaring som leder, teamleder produkt- og prosjektleder fra store norske bedrifter, inkludert 11 år i NRK. Hun er utdannet sivilingeniør i datateknikk og snakker like godt med teknologer som med ledelsen.

Hun er opptatt av å til enhver tid bruke de metodikker og prosesser som fungerer best for jobben som skal gjøres og tenker kontinuerlig forbedring i alle ledd. Med sitt gode humør og positive energi etablerer hun raskt gode relasjoner og bidrar til god kultur i teamene hun er.

På fritiden liker hun å være ute sammen med familien, mellom alle slagene som både fotballmamma og ishockeymamma.

Ulrikke Sofie Mathisen

Teknologirådgiver
lipsum!

Ulrikke er en erfaren rådgiver med kompetanse innen både prosjektledelse, tjenestedesign og smidig arbeidsmetodikk. Hun er opprinnelig utdannet siviløkonom med en sterk lidenskap for teknologi.

Ulrikke brenner for å skape verdi gjennom å hjelpe organisasjoner med å utvikle effektive løsninger som gir bedre opplevelse for brukerne. Hun er sertifisert coach og er opptatt av å bygge en teamkultur som legger til rette for at alle kan prestere bra og sammen finne de gode løsningene.

Når Ulrikke ikke er på jobb bruker hun mye av tiden sin sammen med sin firbente venn (en finsk lapphund), gjerne i skog og mark.

Vibeke Berge

Teknologirådgiver
lipsum!

Vibeke er en allsidig rådgiver med erfaring innen alt fra prosjektledelse og teamledelse til smidig coaching og digital omstilling. Hun er en kreativ sjel som bringer med seg engasjement og glede i alle oppdrag hun påtar seg.

Vibeke brenner for digitalisering og innovasjon, gjennom smidige prosesser. Samtidig som hennes genuine interesse for menneskene rundt seg også gjør at hun også brenner endringsledelse og hvor viktig dette er i en digital omstilling.

På fritiden venter Vibeke på at barna snart kan bli store nok til å bli med på skiferie til alpene.

Øyvind Utby

Teknologirådgiver
lipsum!

Øyvind er en erfaren teknolog med over 20 års erfaring i ulike roller, fra systemutvikler og webdesigner, til Scrum Master, testleder og prosjektleder.

Han liker å skape gode resultater gjennom å etablere gode prosesser og godt teamsamarbeid, samt et sterkt fokus på brukerne av løsningen. Smidige prinsipper er en god nøkkel til suksess.

På fritiden elsker Øyvind å vekke adrenalinet gjennom fjellklatring, stisykling og toppturer, som er hans store lidenskaper, med eller uten familien.

Petter Holm Reiso

Teknologirådgiver
lipsum!

Petter er en fleksibel rådgiver med erfaring som analytiker, prosessdriver, prosjektleder og teamleder. Kundeverdi står sentralt for Petter og han bryr seg genuint om at sine medarbeidere skal trives og realisere hele sitt potensiale.

Petter er lidenskapelig opptatt av å skape innovasjon og kontinuerlig forbedring basert på kunnskap, data og verdi for brukerne. Med sitt utforskende tankesett, utfordrer han gjerne aksepterte sannheter og løser problemstillinger ved hjelp av ny teknologi og nye fremgangsmåter.

Fritiden går med til å vekke adrenalinet gjennom toppturer og surfing, men han tar seg også gjerne en runde på golfbanen.

Starter 15.08.2021
lipsum

Teknologirådgiver
lipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, sase adipisicing. Deleniti earum eligendi numquamquasvero. Ad aliquamatenim error et, ex. aliquam at enim

Lorem ipsum dolor sit amet, sase adipisicing. Deleniti earum eligendi numquamquasvero. Ad aliquamatenim error et, ex. aliquam at enim

Lorem ipsum dolor sit amet, sase adipisicing. Deleniti earum eligendi numquamquasvero. Ad aliquamatenim error et, ex. aliquam at enim